UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
Utrzymujemy w czystości:
  • obiekty użyteczności publicznej (banki, poczty, urzędy)
  • obiekty handlowe zakłady przemysłowe,
  • hale produkcyjne i magazynowe
  • placówki oświatowe
  • hotele i pensjonaty
  • obiekty sportowe i rekreacyjne
  • placówki służby zdrowia, domy i mieszkania prywatne
Dozorowanie i ochrona mienia
Świadczymy usługi:
  • bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów
  • dozorowania całodobowego
  • instalację i nadzorowanie technicznych środków zabezpieczenia - monitoring, systemy alarmowe, GPS
  • portierskie
  • konwojowanie wartości pieniężnych i inkasa
tereny zewnętrzne i zielone
Utrzymujemy czystość na terenach zewnętrznych:
  • Zamiatanie
  • Odśnieżanie
  • Wywóz nieczystości i śniegu
  • Usuwanie zanieczyszczeń olejowych, organicznych
  • Zakładanie i pielęgnacja terenów zielonych
usługi specjalistyczne
Wykonujemy m. in.:
  • Doczyszczanie pobudowlane oraz poremontowe
  • Mycie okien i fasad metodą alpinistyczną i z użyciem podnośnika,
  • Pranie wykładzin, foteli, krzeseł
  • Konserwacja podłóg z PCV i linoleum
  • i inne prace specjalistyczne…
OUTSOURCING
Zapewniamy obsługę w zakresie:
  • obsługi technicznej i merytorycznej zamówień publicznych,
  • opieki i utrzymania nieruchomości,
  • obsługi kadrowo – płacowej
  • organizacja badań statystycznych wśród klientów lub pracowników rekrutacji
  • i inne usługi...